Bijbelstudies
Ambassador College Bijbelcursus

Waarom de bijbel bestuderen?

Wereldvrede — of wereldchaos?

De opzienbarende wederkomst van Jezus Christus

Het komende utopia . . . De ideale wereld van morgen!

Wat is de mens precies?

Wat is de 'hel'?

Zult u naar de hemel gaan?

Wat is ware bekering?

Behoort u te worden gedoopt?

Waarom de noodzaak van de heilige Geest?

Christen zijn is een levenswijze

Pascha: Het begin van Gods basisplan

Feest van Ongezuurde Broden: Ons aandeel in Gods basisplan

Pinksteren: Roeping van de 'eerstelingen'!

Trompettenfeest: Waarom de wereld niet op totale vernietiging zal uitlopen

De Verzoendag: De wereld één met God

Het Loofhuttenfeest: De tijd waarin de hele wereld geroepen zal worden

De Laatste Grote Dag: De voltooiing van Gods basisplan!

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)