Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 119         Psalmen 121 >>

Psalmen 120

120:1  Een lied op Hammaaloth. Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.

120:2  O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.

120:3  Wat zal U de bedriegelijke tong geven, of wat zal zij U toevoegen?

120:4  Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.

120:5  O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.

120:6  Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die den vrede haten.

120:7  Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog.

<< Psalmen 119         Psalmen 121 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)