Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 109         Psalmen 111 >>

Psalmen 110

110:1  Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. Literatuur:

110:2  De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.

110:3  Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.

110:4  De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

110:5  De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.

110:6  Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.

110:7  Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

<< Psalmen 109         Psalmen 111 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)