Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 19         Psalmen 21 >>

Psalmen 20

20:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (:) De HEERE verhore u in den dag der benauwdheid; de Naam van den God Jakobs zette u in een hoog vertrek.

20:2  (:) Hij zende uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion.

20:3  (:) Hij gedenke al uwer spijsofferen, en make uw brandoffer tot as. Sela.

20:4  (:) Hij geve u naar uw hart, en vervulle al uw raad.

20:5  (:) Wij zullen juichen over Uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De HEERE vervulle al uw begeerten.

20:6  (:) Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden.

20:7  (:) Dezen vermelden van wagens, en die van paarden; maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN, onzes Gods.

20:8  (:) Zij hebben zich gekromd, en zijn gevallen; maar wij zijn gerezen en staande gebleven.

20:9  (:) O HEERE! behoud; die koning verhore ons ten dage van ons roepen.

<< Psalmen 19         Psalmen 21 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)