Geschiedenis van de Church of the Great GodNa de dood van Herbert W. Armstrong in januari 1986 zagen onder andere John Ritenbaugh en zijn familie met toenemende bezorgdheid dat de leiding van de Worldwide Church of God (WCG) de ene na de andere leerstelling veranderde. Sommige van de veranderingen waren inderdaad niet meer dan verduidelijkingen, maar andere, zoals betreffende genezing, het Pascha, wedergeboren worden, het evangelie, de natuur van God en onze uiteindelijke hoop waren heel ingrijpend. Geen enkele verandering van leerstelling rechtvaardigde op zichzelf het verlaten van de organisatie, maar het bij elkaar opgetelde effect van een stortvloed aan veranderingen en de weg die de WCG nam, waren het waard om eens goed over na te denken.

Deze bezorgdheid nam geleidelijk toe en groeide uit tot een alarmerende omvang toen in november 1991 de "toekomstige aspecten" van het evangelie als van weinig belang werden bestempeld. Dit slaat natuurlijk op vele punten, maar sommige van de leerstellingen die het duidelijkst werden beïnvloed, waren de wederkomst van Jezus Christus, de oprichting van het Koninkrijk van God, de opstanding van de doden en het mogelijk profetische belang van gebeurtenissen in het nieuws. Deze werden allemaal van minder belang geacht!

Om hun relatie met God te beschermen en zich niet te bemoeien met de richting waarin de WCG leek te gaan, vonden de leden die de CGG oprichtten (waaronder John en Evelyn Ritenbaugh, John en Dolores Reid, Martin en Susan Collins, en Richard en Beth Ritenbaugh) het het beste zich uit de gemeenschap van WCG terug te trekken. John Ritenbaugh nam aan het begin van januari 1992 ontslag als dienaar bij de WCG. Hij ging bij hen weg, niet in een vlaag van boosheid, maar met een zich steeds verdiepend gevoel van droefheid en verlies. Hij had er bijna 33 jaar van zijn leven aan gegeven als lid, diaken, dienaar en pastor.

Alvorens eruit te gaan raadpleegden de leden die uiteindelijk de CGG oprichtten, diverse dienaren met heel wat dienstjaren ervaring binnen de kerk. Ze besloten dat de groep zich op stille en rustige wijze van de WCG zou afscheiden. Ze gingen niet met het idee weg om een andere kerk te beginnen, en geen van hen heeft ooit een poging ondernomen om anderen zover te krijgen dat ze met hen zouden meegaan. John dacht er in feite aan weer als lasser te gaan werken, het werk dat hij deed voor hij in 1968 naar Ambassador College ging!

Toen het nieuws van wat er was gebeurd zich echter verspreidde, begonnen veel mensen John te bellen en te vragen of hij pastor van hen wilde zijn. Nadat hij hun verzoek in overweging had genomen en uiteindelijk besloot het te doen, stelde hij onmiddellijk een aantal gedragslijnen vast, die ? naar zijn mening ? essentieel waren om het patroon te volgen dat door Herbert Armstrong was ingesteld toen hij de Church of God, Seventh Day, verliet.

Deze regels werden ontworpen om de mensen te helpen zich op God en Zijn waarheid te richten, niet op hun boosheid, frustratie of ontmoediging binnen een kerk, de leiding op het hoofdkwartier, een lokale dienaar of leden die aanstoot gaven. De ervaring heeft geleerd dat die laatste benadering op lange termijn slechts kwade vruchten voortbrengt.

De Church of the Great God legt de nadruk op het "voeden van de kudde", al erkennen de dienaren ook de verantwoordelijkheid van de kerk om het evangelie aan de wereld te verkondigen. Er zijn diverse redenen om deze weg te volgen:

De fundamentele regels van de kerk en haar nadruk op het voeden van de kudde hebben er praktisch garant voor gestaan dat er weinig numerieke en financiële groei was. Maar de CGG groeit, al is het langzaam. Ze begon op 11 januari 1992 met ongeveer 20 mensen. Momenteel staan er meer dan 1.500 mensen op onze verzendlijst en zijn er ongeveer 400 mensen die elke week de diensten bijwonen. Vele anderen luisteren via internet naar de sabbatdienst van de gemeente in Charlotte, die iedere zaterdag om 2:30 PM Eastern Time "live als streaming audio" via Windows Media en RealAudio te beluisteren valt.

Naast John Ritenbaugh zijn er zes dienaren volledig aan dit werk toegewijd; ze dienen zo'n 50 kleine groepen verspreid over de Verenigde Staten en Canada. De CGG heeft ook een vrij grote groep in Port of Spain, Trinidad, en kleinere groepjes in Frankrijk, Nederland, de Filippijnen, Australië, Zuid-Afrika en Zambia. Ze ondersteunt vijf plaatsen waar het Loofhuttenfeest wordt gehouden: Topeka, Kansas; Tobago, Trinidad; Hermanus, Zuid-Afrika; Victoria Falls, Zambia; en één in de Filippijnen.

In 1992 vestigde de kerk haar kantoor in Charlotte, North Carolina, alwaar John Ritenbaugh pastor van een gemeente van de WCG was geweest. In de eerste helft van 2005 werd er een nieuw gebouw van een kleine 500 vierkante meter met kantoorruimte en een zaal voor diensten gebouwd op een stuk grond van twee hectares in het naburige Fort Mill, South Carolina. Een permanent kantoorgebouw zal ertoe bijdragen dat de uitgaven van de kerk voor voorzieningen worden gestabiliseerd en de inspanningen en verwarring samenhangend met veelvuldig verhuizen naar nieuwe kantoorruimte worden verminderd.

De CGG heeft nu drie full-time dienaren in dienst (John Ritenbaugh, Richard Ritenbaugh en Martin Collins), een computerinformatie manager (David Grabbe), een redactionele en grafische medewerkster (Kristen Collins), twee kantoorassistentes (Diane McIver en Susan Collins) en een geluidstechnicus (Heather McIver). Richard Ritenbaugh is eindredacteur van de Forerunner en andere uitgaven van de kerk. Martin Collins is belast met de leiding over alle kantoor- en financiële aangelegenheden van de kerk.

De CGG heeft vier 'church elders' op verscheidene plaatsen. John Reid treedt op als Feestcoördinator en dient onze gemeenten in het zuidwesten van het land. John Plunkett dient de gemeenten in het noordwesten van het land en Canada; hij verzorgt ook onze Canadese website, www.cggcanada.org. Mark Schindler, woonachtig net buiten Chicago, dient de gemeenten in het midden van het land. Daarnaast stellen vele leden hun tijd en talenten in dienst van de kerk, zowel lokaal, nationaal als internationaal.

In de begintijd kwam de groei van de kerk voort uit haar wekelijkse audio-tape programma, dat onmiddellijk na haar oprichting van start ging. Elke week worden honderden tapes met een preek verzonden naar abonnees overal ter wereld; op hun beurt copiëren velen van hen deze tapes en sturen ze naar anderen door, waardoor de inspanningen van de kerk in sterke mate verveelvoudigd worden. Omdat de CGG niet op veel plaatsen gemeenten heeft, maken sommige abonnees gebruik van tapes van de CGG, terwijl ze lokaal diensten van andere groepen bijwonen.

In juli 1992 startte de CGG de publicatie van een maandelijkse nieuwsbrief die In Brief ? heette; deze werd later tot 20 pagina's uitgebreid en kreeg toen de naam Forerunner: Preparing Christians for the Kingdom of God [In het Nederlands vertaald ?Voorloper: Ter voorbereiding van christenen op het Koninkrijk van God]. Het tijdschrift wordt tien keer per jaar uitgegeven en is voorzien van een voorpagina in vierkleurendruk. Het telt zijn abonnees in 35 verschillende landen. Door de jaren heen heeft de kerk een aantal diepgravende boekjes gepubliceerd, en diverse andere zijn in verschillende stadia van voorbereiding.

In januari 1998 begaf de CGG zich met de publikatie van haar website cgg.org op het gebied van cyberspace en midden 2005 onderging deze zijn eerste belangrijke vernieuwing. Spoedig daarna voegde de kerk de Sabbath website toe, een informatieve site die speciaal ontworpen is om de sabbat op de zevende dag uit te leggen. In 2003 werd Bible Tools gelanceerd, een site waarop verschillende bijbelvertalingen staan, alsmede commentaren (inclusief het Forerunner Commentaar) en het overgrote deel van al het door de CGG gepubliceerde materiaal. Op basis van gedeelten van artikelen, preken en boekjes verschaft de Berean Daily Verse and Comment, ons meest recente project, abonnees een klein stukje bijbelse waarheid dat qua omvang gemakkelijk te verhapstukken is. Daarnaast kan deze site gebruikt worden als startpunt voor een diepgaande bijbelstudie over verwante onderwerpen.

Het internet voorziet de kerk van een manier om de wereld te bereiken met het evangelie van het Koninkrijk van God zonder dat daarvoor grote bedragen aan geld ? een schaars hulpmiddel voor een kleine kerk ? moeten worden uitgegeven. Deze onderneming is een succes gebleken en geeft iedereen gemakkelijk toegang tot alle literatuur en tape-bibliotheken van de CGG. De kerk heeft al haar preken uit het verleden in RealAudio vastgelegd; deze bestanden kunnen gedownload of on-line beluisterd worden, waarmee haar vermogen om de verspreide leden van Gods kerk te dienen verder is uitgebreid. Veel van deze preken zijn nu ook in MP3 en in Windows Media formaat beschikbaar. Andere projecten waardoor de mogelijkheden van de kerk om het evangelie te verkondigen en de kudde te voeden worden vergroot, staan naar tijd en hulpmiddelen toestaan op stapel.

Neemt u alstublieft contact met ons op voor vragen, suggesties of commentaar op de CGG. Het is ons een vreugde om u van dienst te zijn!
 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)