Korte levensbeschrijving van Martin G. CollinsMartin werd op 5 juli 1954 geboren als zoon van Raymond en Cynthia Collins. Hij bracht zijn eerste twee levensjaren door in Thorpe, Engeland, alvorens ze naar de Verenigde Staten verhuisden. Zijn familie begon in 1962 naar het radioprogramma The World Tomorrow te luisteren en woonde in juli 1963 voor het eerst een dienst bij van de Radio Church of God (die later Worldwide Church of God, WCG, werd genoemd). Martin groeide op in de omgeving van Baltimore, Maryland, en behaalde zijn einddiploma high school in 1972. Na het examen werkte hij ? tot hij in 1973 naar college ging ? als werktuigbouwkundig ontwerper bij een ingenieursbureau.

In de tijd dat Martin aan Ambassador College in Big Sandy, Texas, studeerde, werd hij op 3 april 1974 gedoopt. Daar ontmoette hij ook zijn vrouw, Susan Ritenbaugh. Na hun tweede studiejaar verlieten ze Ambassador College en traden op 28 december 1975 in Chevy Chase, Maryland, in het huwelijk. Kort na hun huwelijk begon Martin een studie werktuigbouw aan Johns Hopkins University en later een studie bedrijfskunde aan Towson State University, terwijl hij bij Noxell Corporation werkte als ontwerpcoördinator bij de afdeling Facility Management. Bij Noxell werkte hij langer dan zeven jaar waarin hij manager was van bouw- en renovatieprojecten die in de miljoenen dollars liepen. Ondertussen werd op 24 juli 1978 hun eerste dochter, Stacey, geboren, op 6 juli 1980 gevolgd door hun tweede, Kristen. De Collins hebben nu twee kleinzoons, Jordan, Logan, en Dylan, kinderen van Stacey en haar man Dan Lemieux.

Daar hij vond dat hij zijn Ambassador College opleiding moest voltooien, vroeg hij aan deze af te mogen maken. Hij studeerde van 1986 tot 1988 aan het College in Pasadena, California, waar hij afstudeerde met een Bachelor of Arts degree in theologie. Op 18 november 1988 werd hun zoon Christopher geboren, waarmee een jaar dat reeds schitterend was, zelfs nog mooier eindigde. Na zijn afstuderen bleef Martin bij de WCG werken op de afdeling Inkoop, waar hij de voorgaande twee jaren ook reeds had gewerkt en zich bezighield met de inkoop van computer hard- en software. Nadat hij was overgeplaatst naar Computer Information Systems, werd hij bevorderd tot manager van het Computer Information Center.

Daar de WCG meer en meer begon af te vallen en Martin en Sue niet achter de daaruit voortvloeiende veranderingen in leerstellingen konden staan, namen ze in december 1991 de pijnlijke beslissing als lid van de WCG te bedanken. Minder dan een maand later bevonden Martin en Sue zich onder de eerste leden van de Church of the Great God en werd hij tot een der oorspronkelijke leden van de Raad van Bestuur van de kerk benoemd.

Nadat hij als werknemer ontslag had genomen bij de WCG, werd hij verkoopleider voor een producent van televisie-uitzendapparatuur, en later vice-president van een groothandel in kruidenierswaren. Martin werd op 5 augustus 1996 door de Church of the Great God in dienst genomen als algemeen zakelijk manager en toegevoegd redacteur van het tijdschrift Forerunner. Hij werd op Pinksteren, 23 mei 1999, geordineerd tot 'elder'.

U kunt rechtstreeks email naar hem sturen via mcollins@cgg.org.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)