Korte levensbeschrijving van Mark SchindlerMark werd op 9 september 1950 in een zuidwestelijke voorstad van Chicago geboren. Hij was de oudste zoon en het tweede kind van Larry en Dorothy Schindler. Hij werd met twee broers en vier zusters in een vreugdevol en liefdevol huisgezin groot gebracht. Zijn oudste zuster stierf toen ze nog maar 15 maanden oud was, net drie weken na de geboorte van Mark. Maar zijn vader en moeder, gelovige mensen die alles wat God hun gaf op prijs stelden, gingen niet in de put zitten. Toen zijn vader in 1996 plotseling stierf, waren Marks ouders meer dan 48 getrouwd.

Na het behalen van het diploma high school ging Mark naar Northern Illinois University. Nog toen hij op high school was, ontmoette hij Nancy Treacy en ze werden onmiddellijk bijna onafscheidelijk. Ze traden tijdens zijn jaren op college op 24 april 1970 in het huwelijk.

Hun eerste kind, Christopher, werd in 1972 geboren, gevolgd door Matthew (1975), Treacy (1978) en Mark (1979). Hun familie heeft zich sindsdien uitgebreid met twee schoondochters, een schoonzoon en drie kleinkinderen. Het grootste deel van zijn getrouwde leven heeft Mark in de hotelbusiness gewerkt in verscheidene functies van de technische afdelingen van hotels. Momenteel is hij technisch directeur van een hotel in Chicago.

Mark en Nancy werden katholiek opgevoed en nadat Matthew werd geboren, besloten ze betere katholieken te worden. Ze begonnen dus te studeren en kwamen tot het besef dat de Katholieke Kerk veel dingen leerde die niet met het woord van God overeenkwamen. Toen ze de Katholieke Kerk verlieten en een veelheid van andere religies onderzochten, zagen ze dat elk van hen stukken van de waarheid bezat, maar tegelijkertijd leerden ze vele dingen die strijdig waren met Gods woord.

Tenslotte kwamen ze in de beginjaren '80 in contact met de Worldwide Church of God (WCG) en vonden de plaats waar Gods waarheid werd onderwezen. Zowel Mark als Nancy werden op 5 maart 1983 gedoopt. Sindsdien hebben ze de gemeenten in Chicago in vele verschillende hoedanigheden gediend.

Toen de afval in de eindjaren '80 de WCG binnensloop, verwaterden de leerstellingen en begon men de foute leerstellingen in overweging te nemen die Mark en Nancy in al die andere kerken hadden verworpen. In 1992 onttrokken ze zich aan de WCG en werden lid van de Church of the Great God. Mark die op de Laatste Grote Dag, 7 october 2004, tot 'elder' werd geordineerd, heeft korte preken gegeven, artikelen geschreven voor de Forerunner en al meer dan tien jaar gediend als gastheer van de CGG-gemeente in Chicago.

Hij kan worden bereikt via mschindler@cgg.org.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)