Korte levensbeschrijving van Richard T. RitenbaughRichard Ritenbaugh werd in februari 1966 geboren als zesde van de zeven kinderen van John en Evelyn Ritenbaugh in Pittsburgh, Pennsylvania. Toen hij 2 was verhuisde zijn familie naar zuidelijk California, alwaar hij tot 1975 woonde. In dat jaar verhuisde de familie door een overplaatsing naar Columbia, South Carolina, waar Richard zijn huidige interesse in NASCAR autoracing, houtsnijwerk en schrijven ontwikkelde. Ook ontwikkelde hij daar een affiniteit met 'the South' (het Amerikaanse zuiden).

Een andere overplaatsing bracht de familie begin 1983 in Highland, Indiana, waar Richard lid werd van de Sprekersclub, werd gedoopt en het einddiploma van high school behaalde. Vanuit Highland ging hij naar Ambassador College in Pasadena, California. Tijdens het tweede en derde studiejaar aan het college werkte hij bij Ministerial Services/Church Administration van de Worldwide Church of God (WCG), en in zijn laatste jaar bekleedde hij de positie van Nieuwsdirecteur bij het radiostation KBAC van het college.

Nadat hij in 1988 zijn bachelors degree in theologie had behaald, trad hij in dienst bij TransAmerica Insurance in Costa Mesa, California, waar hij werkte als premie-accountant op de afdeling Worker's Compensation. Hij oefende die baan uit tot 1992. Na Thanksgiving 1988 ontmoette hij Beth Bulharowski, hij kreeg verkering met haar en ze trouwden in juli van het jaar daarop. Al snel daarna plaatste TransAmerica het pas getrouwde stel over naar San Diego County, California, waar ze in de omgeving van Oceanside woonden en de diensten in Escondido bijwoonden. Hun eerste kind, Courtney, werd in december 1990 geboren.

Ondertussen gingen de ontwikkelingen in de WCG in een versneld tempo verder tot aan het punt dat de leiding ervan uiteindelijk de meeste leerstellingen die door Herbert W. Armstrond in de kerk waren vastgesteld, werden verworpen. Richard en Beth hielden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, verwierpen ze en besloten aan het begin van januari 1992 de WCG te verlaten, evenals hun ouders en diverse anderen verspreid over het land.

In diezelfde maand werd de Church of the Great God in Charlotte, North Carolina, opgericht en de Ritenbaughs behoorden tot de eerste leden ervan. Richard werd in de Raad van Bestuur benoemd en in mei huurde de kerk hem als schrijver en eindredacteur van haar tijdschrift, boekjes en ander publicaties. Daarnaast moest hij de computersystemen van de kerk onderhouden. Noodzakelijkerwijs verhuisde het gezin naar Charlotte, waar ze tot nu toe nog steeds verblijven.

In januari 1993 werd hun tweede kind, John, geboren; in december 1998 hun derde kind, Jarod; en in februari 2001 hun vierde, Aric. Richard werd op het Loofhuttenfeest in 1995 geordineerd tot 'elder' en hij is sindsdien de kerk blijven dienen middels zijn schrijven, redactie voeren en spreken.

U kunt rechtstreeks email naar hem sturen via rritenbaugh@cgg.org.

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)