Korte levensbeschrijving van John W. RitenbaughJohn werd op 2 november 1932 in Pennsylvania geboren, iets ten noorden van Pittsburgh; hij was het eerste kind van John en Ernestine Ritenbaugh. Het gezin kreeg slechts één ander kind, een broer Paul die 4½ jaar later geboren werd. John had een normale jeugd en groeide op in het landelijke westen van Pennsylvania. Het huwelijk van zijn vader en moeder duurde tot aan zijn vaders dood tijdens de dagen der Ongezuurde Broden in 1974. Zijn moeder was 93 jaar oud toen ze begin 2001 stierf.

Nadat John het einddiploma van high school had behaald, werkte hij een jaar lang in diverse beginnersbaantjes, totdat hij een baan wist te bemachtigen bij het belangrijkste nutsbedrijf van Pittsburgh. Daar ontmoette hij het meisje van zijn dromen, Evelyn Roberts. Iets meer dan een jaar later trouwden ze en in februari 2006 waren ze 54 jaar getrouwd. Johns salaris bij het nutsbedrijf was te klein om een gezin te onderhouden. Via de relaties van een zwager vond hij een baan bij de US Steel Corporation in Homestead, Pennsylvania, alwaar hij 16 jaar als lasser werkzaam was.

In de vijftiger jaren werden hun dochters Virginia, Carol (1953-2000), Susan, Diane en Alison geboren. Richard kwam in 1966 ter wereld en Sharon in 1970. John en Evelyn hebben nu ook twintig kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Vier van hun kinderen, achttien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen wonen in de omstreken van Charlotte, North Caroline, en Atlanta, Georgia. Een dochter en twee kleinkinderen wonen in noordwest Indiana.

John en Evelyn hoorden Herbert W. Armstrong in januari 1959 voor het eerst op de radio. Ze waren geïntrigeerd en vroegen onmiddellijk literatuur aan. Ze lazen alles wat ze in handen konden krijgen gulzig door en in juni vroegen ze om gedoopt te worden. In juli werden ze uitgenodigd om in Pittsburgh diensten bij te wonen en op 19 september werden ze allebei gedoopt.

In april 1965 werd John tot diaken geordineerd en het jaar daarop, ook in april, werd hij tot 'local church elder' geordineerd. In het voorjaar van 1968 werden de Ritenbaughs uitgenodigd om één jaar colleges te volgen aan Ambassador College, een speciaal programma voor 'local church elders'; ze accepteerden dat aanbod. Na het schooljaar van 1968-69 werd John als full-time dienaar aangesteld in de gemeenten te Long Beach en Anaheim in California. In september 1969 werd John tot 'preaching elder' geordineerd en kreeg hij als pastor de verantwoordelijkheid voor die gemeenten. Op het Loofhuttenfeest in 1982 werd John geordineerd tot de rang van 'pastor'.

In de jaren dat hij dienaar was is John, gesteund door Evelyn, pastor geweest van gemeenten in California, North en South Carolina, Georgia, Indiana en Illinois. In juli 1975 kwamen de Ritenbaughs door een overplaatsing in Columbia, South Carolina, waar John ook als pastor fungeerde voor de gemeenten in Walterboro, South Carolina, en na een paar jaar Augusta, Georgia. Hij begon ook met bijbelstudies in zowel Florence, South Carolina, als Savannah, Georgia, waar later gemeenten ontstonden met full-time local pastors.

Begin 1983 verhuisden ze naar de streek rondom Hammond, Indiana, waar hij pastor werd van de Chicago Southeast (Hammond) gemeente en later ook de gemeente in Park Forest, Illinois, de Chicago West (Tinley) gemeente en de Michigan City, Indiana, gemeente. Hij hield ook regelmatig bijbelstudies in St. Joseph, Michigan. In 1986 kwamen ze terug in de omgeving waar ze begonnen waren en werd hij pastor in zuidelijk California (Glendale, North Hollywood en later ook Pasadena Auditorium AM), maar uiteindelijk keerden ze in 1991, toen ze werden overgeplaatst naar Charlotte, North Carolina, weer terug naar 'the South'.

In januari 1992 verlieten John en Evelyn de Worldwide Church of God (WCG), omdat ze het niet eens waren met de leerstellige veranderingen en de richting van de kerk. De Church of the Great God (CGG) ging kort daarop van start, toen een klein aantal leden die het ook niet met WCG eens waren de Ritenbaughs vroegen hun pastor te zijn. Sinds die tijd hebben ze amper de tijd gehad om terug te kijken!

John en Evelyn wonen in Charlotte, North Carolina, alwaar hij op het kantoor van de kerk werkt om preken voor te bereiden, artikelen te schrijven, vragen te beantwoorden, en zich bezig te houden met de hoofdlijnen van de zakelijke kant van de CGG. John reist eens per maand naar gemeenten verspreid door heel de Verenigde Staten en Canada, en ongeveer driemaal per jaar bezoekt hij leden in de internationale gebieden. John zegt: "Ik kijk uit naar de tijd dat de kerk weer verenigd zal zijn. Maar tot die tijd is het mijn hoop dat ik in staat zal zijn om gebruik te maken van veertig jaar ervaring als dienaar en u daarmee van dienst te kunnen zijn."

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)