Gebruikte bijbelvertalingenIn de artikelen en preken wordt – waar volledige tekstaanhalingen staan – in het algemeen de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 aangehaald. Als een andere vertaling wordt aangehaald, wordt dit aangegeven.

Veel, zoniet alle, tekstreferenties in de artikelen en preken zijn hyperlinks. Deze hyperlinks verwijzen naar de overeenkomstige teksten uit de Statenvertaling. Er is in dit opzicht voor de Statenvertaling gekozen, omdat deze vertaling:

1) 'public domain' is
2) vrij letterlijk de oorspronkelijke talen volgt
3) en daarom een goede studiebijbel is
 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)