Veelgestelde vragenGelooft de CGG dat het de 'ene ware kerk' is?

Gelooft de CGG in het gebruik van 'heilige namen'?

Gelooft de CGG in het geven van tienden?

Hoe worden de sabbatdiensten van de CGG gehouden?

Houdt u de zevende dag sabbat en de Heilige Dagen?

In welk opzicht is de CGG verschillend van de andere kerken van God?

In welk opzicht verschillen de geloofsopvatting en gewoonten van de CGG van wat Herbert Armstrong onderwees en in praktijk bracht?

Op welke dag houdt de CGG Pinksteren?

Verkondigt de CGG het evangelie aan de wereld?

Waar bevindt het zoekgeraakte Israël zich in deze tijd?

Waar is volgens de Church of the Great God in deze tijd het Koninkrijk van God?

Waarom viel de Worldwide Church of God uiteen? Welke betekenis heeft dit profetisch?

Wanneer houdt u het Pascha?

Was Herbert W. Armstrong een apostel? Was hij de 'Elia die komen zou'?

Wat betekent 'niet-trinitarisch'?

Wat gelooft de CGG betreffende cosmetica, de lengte van kleding, de lengte van het haar, het dragen van oorringen door mannen, tatoeages?

Wat gelooft de CGG betreffende de Hebreeuwse kalender?

Wat gelooft de CGG betreffende echtscheiding en hertrouwen?

Wat gelooft de CGG betreffende het houden van verjaardagen?

Wat is het uiteindelijke doel van de mens?

Welke inspanning levert de CGG om één te worden met andere kerken van God?

Welke vorm van kerkbestuur hanteert de CGG?

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)