Vraag: Waarom viel de Worldwide Church of God uiteen? Welke betekenis heeft dit profetisch?De WCG versplinterde wegens afvalligheid in heel veel verschillende kerkgroepen. Met de introductie van veel valse leerstellingen eind 80-er jaren en begin 90-er jaren veranderde het bestuur van de kerk de WCG in een evangelisch protestantse denominatie. Leden die aan de geloofsopvattingen die ze onder Herbert Armstrong hadden geleerd, bleven vasthouden, verlieten in die jaren de WCG gezin na gezin.

Daar de leden de WCG echter op verschillende tijdstippen en om verschillende redenen verlieten, vormden ze niet gewoon één nieuwe, collectieve groep, maar vele. Sommigen vonden bepaalde leerstellingen uiterst belangrijk en richtten zich voornamelijk daar op. Anderen beschouwden kerkbestuur als de sleutel en concentreerden zich daar op. Weer anderen waren eropuit "het werk van God te doen herleven" en stortten zich op die taak, enzovoort. Het resultaat van dit alles is een overvloed aan groepen, elk met zijn eigen unieke benadering, al zijn ze het over de meeste, zo niet alle, belangrijk leerstellingen eens.

Wij geloven dat dit heeft plaatsgevonden als resultaat van zonde. Verstrooiing vindt plaats, zoals Leviticus 26:33 en Deuteronomium 28:64 laten zien, als Gods volk nalaat Zijn geboden te onderhouden. Daniël schrijft dat "de macht van het heilige volk" voordat de eindtijd aanbreekt "verbrijzeld zal worden" (Daniël 12:7). Het spreekt vanzelf dat er zich een soortgelijk proces voltrok binnen de kerk van de eerste eeuw. In feite profeteert Paulus dat er een afvallen van de waarheid zal plaatsvinden vóór de openbaring van de mens der wetteloosheid (2 Thessalonicenzen 2:3).

Als zich zo'n vloek voltrekt, is het beste dat Gods volk kan doen, zich van harte en oprecht bekeren (zie 2 Kronieken 7:13-14; Daniël 9:1-19). Als individuen moeten we ernaar streven "de breuk te helen" door ons van onze zonden te bekeren, zodat er niets van wat deze afscheiding tot stand bracht, overblijft om onze vereniging met onze geloofsbroeders te beletten. Misschien zal God Zijn kerk in één plaats van veiligheid bijeenbrengen of misschien vindt die hereniging zelfs eerder plaats. Er is echter geen bijbels bewijs dat God de kerk in één lichaam zal herenigen voor het einde van dit tijdperk.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)