Vraag: Waar is volgens de Church of the Great God in deze tijd het Koninkrijk van God?Het Koninkrijk van God zetelt bij God in de hemel. In dit tijdperk is Satan, de duivel, de god van deze wereld (2 Corinthiërs 4:4). Hij werd in lang vervlogen tijden door God hier geplaatst om de aarde te besturen (vergelijk Jesaja 14:12-15; Ezechiël 28:12-17; Mattheüs 4:8-9; Judas 6). Toen Satan en zijn engelen zondigden, verwierpen ze het bestuur van God en vestigden hun eigen bestuur op aarde, alwaar ze tot op deze dag verblijven. Toen God de mens schiep, kozen Adam en Eva ervoor Satans weg te volgen, waardoor ze de gehele mensheid ertoe veroordeelden onder de invloed van de duivel te leven totdat de Verlosser de weg opende om Gods bestuur op aarde te herstellen.

Momenteel hebben echter alleen zij die God roept en met wie God werkt, zich vrijwillig aan Gods heerschappij onderworpen. Deze mensen, bekend als ware christenen, zijn in de Godfamilie verwekt en geestelijk toegelaten tot het Koninkrijk van God (Efeziërs 2:5-7). Paulus schrijft dat "wij burgers zijn van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten" (Filippenzen 3:20). Hij vergelijkt ons met "gezanten van Christus" (2 Corinthiërs 5:20), ambassadeurs van een buitenlands bestuur, onderworpen aan de wetten en methoden daarvan.

Christenen zijn echter nog niet in het Koninkrijk geboren; ze zijn nog vlees en bloed, dat "het koninkrijk van God niet kan beërven" (1 Corinthiërs 15:50). Dit zal plaatsvinden bij de opstanding uit de doden als Christus naar de aarde wederkeert om Gods bestuur te herstellen, vrede, welvaart en verademing voor iedereen te brengen (Jesaja 9:6-7; Handelingen 3:19-21; 1 Corinthiërs 15:22-28). Het Koninkrijk van God zal dan een werkelijke, fysieke entiteit op aarde zijn, geregeerd door Jezus Christus met de hulp van Zijn gemeente, de opgewekte, onsterfelijke heiligen (Openbaring 5:10; 20:4-6).Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)