Vraag: In welk opzicht is de CGG verschillend van de andere kerken van God?Voornamelijk door onze nadruk op het "voeden van de kudde" (in plaats van de verkondiging van het evangelie aan het algemene publiek). Veel kerken van God plaatsen een zware nadruk op de verkondiging van het evangelie aan de onbekeerde wereld, terwijl wij geloven dat voordat we een effectief getuigenis kunnen geven in de verkondiging van het evangelie, we onze persoonlijke relatie met God moeten verbeteren. Onze nadruk ligt dus op de voorbereiding van de bruid van Christus. Wij verkondigen het evangelie aan de bekeerde wereld, aan de uitverkorenen Gods, op een manier die past binnen onze mogelijkheden.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)