Vraag: Welke vorm van kerkbestuur hanteert de CGG?Wij hebben een hiërarchische vorm van kerkbestuur, soortgelijk aan de structuur die God door geheel Zijn schepping en de Bijbel gebruikt om Zijn werk op een georganiseerde en efficiënte manier uit te voeren. Dat wil niet zeggen dat de mens in de eerste plaats aan de mens verantwoording schuldig is. Beslist het tegendeel. Er staat geen mens tussen een gelovige en God. Een gelovige is uiteindelijk verantwoording schuldig aan God, niet aan een functionaris van de kerk. Wij benadrukken persoonlijke verantwoordelijkheid in het handhaven van orde binnen de kerk en de richting van haar werk.

De functie van de dienaren, zoals we die in Efeziërs 4:11-16 zien, is het onderwijzen van de waarheid, de groei van en de eenheid onder de leden der gemeente te bevorderen en de kerk te beschermen tegen valse leerstellingen. De bestuursstructuur dient ertoe om het werk van de kerk te organiseren en uit te voeren.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)