Vraag: In welk opzicht verschillen de geloofsopvatting en gewoonten van de CGG van wat Herbert Armstrong onderwees en in praktijk bracht?Heel weinig, al zijn er enkele verfijningen aangebracht die hieronder worden opgesomd:

Wij plaatsen een grotere nadruk op het "voeden van de kudde", dat is het onderwijzen van onze leden in "de gehele raad Gods" (Handelingen 20:27). Wij verkondigen hetzelfde evangelie van het Koninkrijk van God dat Jezus verkondigde (Marcus 1:14-15), voornamelijk door onze verschillende internetsites.

Al voeren we een soortgelijke organisatorische structuur, toch zoeken we meer inbreng van onze leden dan in het verleden bij de WCG gebruikelijk was.

We tellen Pinksteren in gemiddeld één op de negen jaren anders, namelijk als het Pascha op een wekelijkse sabbat valt.

We erkennen dat het geloof hebben in God voor genezing het gebruik van medische expertise om weer gezond te worden niet uitsluit.

Over het punt van echtscheiding definiƫren we porneia heel algemeen als allerlei soorten van "seksuele immoraliteit", dus zowel ontucht als overspel en andere seksuele zonden.

We onderwijzen dat een christen aandacht moet schenken aan wanneer de nieuwe maan valt, daar dit een sleutelrol speelt in het vaststellen van Gods heilige dagen op de Hebreeuwse kalender. De Bijbel zegt niets over een specifiek uit te roepen samenkomst voor deze feestdag.

Onze perceptie van profetie, al is die gebaseerd op het model dat Herbert Armstrong ons gegeven heeft, verandert langzamerhand met de toename van kennis door nieuwe gebeurtenissen. De details en types zullen door het verstrijken van de tijd duidelijk worden op manieren waarvan we niet kunnen verwachten dat hij zich die kon voorstellen.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)