Vraag: Gelooft de CGG dat het de 'ene ware kerk' is?Wij geloven dat we deel uitmaken van de ene ware kerk die Jezus Christus op Pinksteren in 31 n.Chr. oprichtte, maar we leren niet dat wij exclusief de ware kerk zijn. De Schrift laat de kerk van God zien als een geestelijk organisme dat samengesteld is uit individuen waarin de Heilige Geest woont. Deze "uitgeroepenen" zijn over de gehele wereld verspreid en maken deel uit van een van de vele fysieke organisaties die we kerken van God noemen. Zij geloven in en houden zich aan Gods woord - inclusief de tien geboden, de sabbatten, de voedselwetten, enzovoort - en verwerpen elke vorm van de valse leer der drie-eenheid, en bereiden zich voor op Gods Koninkrijk dat spoedig komen zal.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)