Vraag: Gelooft de CGG in het gebruik van 'heilige namen'?Nee. Ten eerste staat er in de Schrift geen enkel gebod dat ons zegt God met een specifieke naam aan te duiden. God heeft letterlijk honderden, misschien wel duizenden namen en titels, die er allemaal toe bijdragen Hem op de een of andere manier te beschrijven. Waarom Hem tot maar één naam te beperken?

Ten tweede, de overgang van Hebreeuws naar Grieks - van het Oude Testament naar het Nieuwe - is leerzaam. Jezus' naam in het Hebreeuws is Yeshua (Jozua). In het Grieks is het Iesous. Hij eiste niet dat de mensen Hem alleen maar bij Zijn Hebreeuwse naam noemden. Hetzelfde kan van "God" worden gezegd, wat veranderd werd van El (Hebreeuws) in Theos (Grieks). Blijkbaar is het idee van wie en wat God is, veel belangrijker dan de juiste uitspraak van Zijn naam. In feite zijn de geleerden er nog steeds niet zeker van hoe de zogenaamde naam van God, YHWH, die verboden was uit te spreken, moet worden uitgesproken!

Ten laatste, er is geen "magie" verbonden aan Gods naam. Onze God is geen God van bijgeloof waarin iemand de juiste woorden uitspreekt en al zijn wensen worden vervuld. Gods namen zijn speciaal in die zin dat ze beschrijven wie Hij is en wat Hij doet. Ze helpen ons om Hem beter te begrijpen. Zijn naam identificeert Hem en als we gedoopt worden en daardoor deel gaan uitmaken van de kerk, worden ook wij ermee geïdentificeerd (Mattheüs 28:19). Hij gebiedt ons dus in het derde gebod Zijn naam niet op een onwaardige manier te dragen, omdat dat Hem niet tot eer strekt.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)