Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 149         Spreuken 1 >>

Psalmen 150

150:1  Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!

150:2  Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!

150:3  Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!

150:4  Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!

150:5  Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!

150:6  Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

<< Psalmen 149         Spreuken 1 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)