Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 135         Psalmen 137 >>

Psalmen 136

136:1  Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid; Literatuur:

136:2  Looft den God der goden; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:3  Looft den Heere der heren; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:4  Dien, Die alleen grote wonderen doet; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:5  Dien, die de hemelen met verstand gemaakt heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:6  Dien, Die de aarde op het water uitgespannen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:7  Dien, Die de grote lichten heeft gemaakt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:8  De zon tot heerschappij op den dag; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:9  De maan en sterren tot heerschappij in den nacht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:10  Dien, Die de Egyptenaren geslagen heeft in hun eerstgeborenen; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:11  En heeft Israel uit het midden van hen uitgebracht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:12  Met een sterke hand, en met een uitgestrekte arm; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:13  Dien, Die de Schelfzee in delen deelde; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:14  En voerde Israel door het midden van dezelve; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:15  Hij heeft Farao met zijn heir gestort in de Schelfzee; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:16  Die Zijn volk door de woestijn geleid heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:17  Die grote koningen geslagen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:18  En heeft heerlijke koningen gedood; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:19  Sihon, den Amorietischen koning; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:20  En Og, den koning van Basan; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:21  En heeft hun land ten erve gegeven; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:22  Ten erve aan Zijn knecht Israel; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:23  Die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:24  En Hij heeft ons onzen tegenpartijders ontrukt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:25  Die allen vlees spijs geeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

136:26  Looft den God des hemels; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

<< Psalmen 135         Psalmen 137 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)