Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 133         Psalmen 135 >>

Psalmen 134

134:1  Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.

134:2  Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.

134:3  De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.

<< Psalmen 133         Psalmen 135 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)