Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 122         Psalmen 124 >>

Psalmen 123

123:1  Een lied op Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.

123:2  Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij.

123:3  Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat.

123:4  Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen.

<< Psalmen 122         Psalmen 124 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)