Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 120         Psalmen 122 >>

Psalmen 121

121:1  Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Literatuur:

121:2  Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Literatuur:

121:3  Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Literatuur:

121:4  Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen. Literatuur:

121:5  De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand. Literatuur:

121:6  De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. Literatuur:

121:7  De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. Literatuur:

121:8  De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Literatuur:

<< Psalmen 120         Psalmen 122 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)