Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 114         Psalmen 116 >>

Psalmen 115

115:1  Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil. Literatuur:

115:2  Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is nu hun God? Literatuur:

115:3  Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt. Literatuur:

115:4  Hunlieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen; Literatuur:

115:5  Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet; Literatuur:

115:6  Oren hebben zij, maar horen niet; zij hebben een neus, maar zij rieken niet; Literatuur:

115:7  Hun handen hebben zij, maar tasten niet; hun voeten, maar gaan niet; zij geven geen geluid door hun keel. Literatuur:

115:8  Dat die hen maken hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt. Literatuur:

115:9  Israel! vertrouw gij op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild. Literatuur:

115:10  Gij huis van Aaron! vertrouw op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.

115:11  Gijlieden, die den HEERE vreest! vertrouwt op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild. Literatuur:

115:12  De HEERE is onzer gedachtig geweest, Hij zal zegenen; Hij zal het huis van Israel zegenen, Hij zal het huis van Aaron zegenen.

115:13  Hij zal zegenen, die den HEERE vrezen, de kleinen met de groten.

115:14  De HEERE zal den zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen.

115:15  Gijlieden zijt den HEERE gezegend, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.

115:16  Aangaande den hemel, de hemel is des HEEREN; maar de aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven. Literatuur:


Artikelen
Het achtste gebod  

115:17  De doden zullen den HEERE niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de mens precies?  

115:18  Maar wij zullen den HEERE loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Hallelujah!

<< Psalmen 114         Psalmen 116 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)