Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 112         Psalmen 114 >>

Psalmen 113

113:1  Hallelujah! Looft, gij knechten des HEEREN! looft den Naam des HEEREN.

113:2  De Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.

113:3  Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.

113:4  De HEERE is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.

113:5  Wie is gelijk de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont.

113:6  Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde.

113:7  Die den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt; Literatuur:

113:8  Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks. Literatuur:

113:9  Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah!

<< Psalmen 112         Psalmen 114 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)