Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 99         Psalmen 101 >>

Psalmen 100

100:1  Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den HEERE.

100:2  Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.

100:3  Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.

100:4  Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.

100:5  Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Literatuur:

<< Psalmen 99         Psalmen 101 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)