Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 92         Psalmen 94 >>

Psalmen 93

93:1  De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. Literatuur:


Preken
Het einde  

93:2  Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af. Literatuur:


Preken
Het einde  

93:3  De rivieren verheffen, o HEERE! de rivieren verheffen haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting. Literatuur:


Preken
Het einde  

93:4  Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. Literatuur:


Preken
Het einde  

93:5  Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen. Literatuur:


Preken
Het einde  

<< Psalmen 92         Psalmen 94 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)