Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 69         Psalmen 71 >>

Psalmen 70

70:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester, om te doen gedenken. (:) Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.

70:2  (:) Laat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad.

70:3  (:) Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!

70:4  (:) Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: God zij groot gemaakt!

70:5  (:) Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet!

<< Psalmen 69         Psalmen 71 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)