Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 66         Psalmen 68 >>

Psalmen 67

67:1  Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. (:) God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.

67:2  (:) Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.

67:3  (:) De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.

67:4  (:) De natien zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in rechtmatigheid; en de natien op de aarde die zult Gij leiden. Sela.

67:5  (:) De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven. Literatuur:


Bijbelstudies
Waarom de bijbel bestuderen?  

67:6  (:) De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.

67:7  (:) God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

<< Psalmen 66         Psalmen 68 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)