Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 63         Psalmen 65 >>

Psalmen 64

64:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (:) Hoor, o God! mijn stem in mijn geklag; behoed mijn leven voor des vijands schrik.

64:2  (:) Verberg mij voor den heimelijken raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid.

64:3  (:) Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;

64:4  (:) Om in verborgen plaatsen den oprechte te schieten; haastig schieten zij naar hem, en vrezen niet.

64:5  (:) Zij sterken zichzelven in een boze zaak; zij houden spraak van strikken te verbergen; zij zeggen: Wie zal ze zien?

64:6  (:) Zij doorzoeken allerlei schalkheid; ten uiterste doorzoeken zij, wat te doorzoeken is; zelfs het binnenste eens mans, en het diepe hart.

64:7  (:) Maar God zal hen haastig met een pijl schieten; hun plagen zijn er.

64:8  (:) En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelven; een ieder, die hen ziet, zal zich wegpakken.

64:9  (:) En alle mensen zullen vrezen, en Gods werk verkondigen, en Zijn doen verstandelijk aanmerken.

64:10  (:) De rechtvaardige zal zich verblijden in den HEERE, en op Hem betrouwen; en alle oprechten van hart zullen zich beroemen.

<< Psalmen 63         Psalmen 65 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)