Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 28         Psalmen 30 >>

Psalmen 29

29:1  Een psalm van David. Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.

29:2  Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.

29:3  De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.

29:4  De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid.

29:5  De stem des HEEREN breekt de cederen; ja, de HEERE verbreekt de cederen van Libanon.

29:6  En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.

29:7  De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.

29:8  De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.

29:9  De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk eer.

29:10  De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.

29:11  De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

<< Psalmen 28         Psalmen 30 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)