Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 25         Psalmen 27 >>

Psalmen 26

26:1  Een psalm van David! Doe mij recht, HEERE! want ik wandel in mijn oprechtigheid; en ik vertrouw op den HEERE, ik zal niet wankelen.

26:2  Proef mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart.

26:3  Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw waarheid.

26:4  Ik zit niet bij ijdele lieden, en met bedekte lieden ga ik niet om.

26:5  Ik haat de vergadering der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet.

26:6  Ik was mijn handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, o HEERE!

26:7  Om te doen horen de stem des lofs, en om te vertellen al Uw wonderen.

26:8  HEERE! ik heb lief de woning van Uw huis, en de plaats des tabernakels Uwer eer.

26:9  Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds;

26:10  In welker handen schandelijk bedrijf is, en welker rechterhand vol geschenken is.

26:11  Maar ik wandel in mijn oprechtigheid, verlos mij dan en wees mij genadig.

26:12  Mijn voet staat op effen baan; ik zal den HEERE loven in de vergaderingen.

<< Psalmen 25         Psalmen 27 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)