Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 22         Psalmen 24 >>

Psalmen 23

23:1  Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Literatuur:


Artikelen
Het derde gebod  

23:2  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

23:3  Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

23:4  Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

23:5  Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

23:6  Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

<< Psalmen 22         Psalmen 24 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)