Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 14         Psalmen 16 >>

Psalmen 15

15:1  Een psalm van David. HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid? Literatuur:


Artikelen
Het negende gebod  

15:2  Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt; Literatuur:


Artikelen
Het negende gebod  

15:3  Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste; Literatuur:


Artikelen
Het negende gebod  

15:4  In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die den HEERE vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet; Literatuur:

15:5  Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

<< Psalmen 14         Psalmen 16 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)