Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 12         Psalmen 14 >>

Psalmen 13

13:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (:) Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen?

13:2  (:) Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn?

13:3  (:) Aanschouw, verhoor mij, HEERE, mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape;

13:4  (:) Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen.

13:5  (:) Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil;

13:6  ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft.

<< Psalmen 12         Psalmen 14 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)