Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Job 24         Job 26 >>

Job 25

25:1  Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:

25:2  Heerschappij en vreze zijn bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten.

25:3  Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?

25:4  Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, en hoe zou hij zuiver zijn, die van een vrouw geboren is? Literatuur:

25:5  Zie, tot de maan toe, en zij zal geen schijnsel geven; en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen. Literatuur:

25:6  Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een worm is! Literatuur:

<< Job 24         Job 26 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)