Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Genesis 4         Genesis 6 >>

Genesis 5

5:1  Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.

5:2  Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden.

5:3  En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.

5:4  En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:5  Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.

5:6  En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.

5:7  En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:8  Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.

5:9  En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.

5:10  En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:11  Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.

5:12  En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.

5:13  En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:14  Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.

5:15  En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered.

5:16  En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:17  Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.

5:18  En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.

5:19  En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:20  Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.

5:21  En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.

5:22  En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. Literatuur:

5:23  Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren. Literatuur:

5:24  Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg. Literatuur:

5:25  En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.

5:26  En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:27  Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.

5:28  En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.

5:29  En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

5:30  En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

5:31  Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.

5:32  En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

<< Genesis 4         Genesis 6 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)