Vraag: Waar bevindt het zoekgeraakte Israël zich in deze tijd?Weten waar Israël zich in de eindtijd bevindt, maakt de interpretatie van veel bijbelse profetieën mogelijk. Wij geloven dat de nakomelingen van de "verloren tien stammen van Israël" voornamelijk leven in noordwest Europa, Amerika, Canada, Australië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Door eeuwen van migratie en pionierswerk hebben de Angelsaksische, Keltische en Scandinavische volken zich uiteindelijk gevestigd in de landen die God voor hen apart had gezet om de fysieke en nationale zegeningen die Hij aan Abraham beloofd had, te ontvangen.

Hierdoor worden de Israëlitische volken echter niet superieur aan andere volken - het legt hun wel grotere verantwoordelijkheden op. God zegt dus dat Hij het fysieke Israël in de Grote Verdrukking zal straffen voor hun zonden; deze tijd staat ook bekend als "een tijd van benauwdheid voor Jakob". Israël, los van de kerk, zal zijn voornaamste kans op behoud krijgen in het Millennium en tijdens het oordeel van de grote witte troon (vergelijk Openbaring 20:11; Ezechiël 37). Paulus is ervan overtuigd dat "geheel Israël behouden zal worden" (Romeinen 11:26).Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)