Vraag: Wanneer houdt u het Pascha?Wij houden het Pascha op de 14e Nisan aan het begin van de dag - 's avonds. Toen God de Israëlieten voor de eerste keer in Egypte instrueerde om Zijn Pascha te houden, zei Hij hun specifiek het lam "tijdens de schemering" te doden (Exodus 12:6; Leviticus 23:5) en het onmiddellijk te eten zodat er "niets tot de morgen zou overblijven" (Exodus 12:10). Het houden van het Pascha ergens op de 15e Nisan vervaagt het onderscheid dat God maakt tussen het Pascha en de dagen der Ongezuurde Broden (zie Leviticus 23:5-6; Numeri 28:16-17).

In het Nieuwe Testament instrueerde Jezus Zijn discipelen het Pascha te bereiden voor de avonduren van de 14e, op dezelfde manier als Hij het Israël in het Oude Testament had opgedragen. Paulus laat zien dat het Pascha gehouden moet worden "op dezelfde avond als waarop Hij werd verraden" (1 Corinthiërs 11:23-26). Er is geen enkele instructie om het op een ander tijdstip te houden.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)