Vraag: Wat is het uiteindelijke doel van de mens?Jezus beantwoordt die vraag in Johannes 10, waar Hij de Joden zegt: "Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden?" Dit is het ontzagwekkende potentieel van de gehele mensheid! De apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 3:2: "Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is." Dit laat geen enkele twijfel bestaan! God belooft dat we, in de opstanding als Christus wederkomt, aan Hem gelijk zullen worden - in de familie van God geboren zullen worden (zie Johannes 3:3-16; Romeinen 8:14-17, 29-30; 1 Corinthiërs 15:35-54; Openbaring 20:4-6)!

We geloven dat God een familie is, die momenteel bestaat uit twee Personen, de Vader en de Zoon, Jezus Christus. God reproduceert Zichzelf door individuen die groeien naar het beeld en de gelijkenis van God (Genesis 1:26). Dit is Gods doel dat wordt uitgewerkt door het proces van behoud dat in iedere christen begonnen is. Uiteindelijk zal God elke mens die ooit heeft geleefd of zal leven, de gelegenheid geven tot behoud en toegang tot Zijn goddelijke familie.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)