Vraag: Welke inspanning levert de CGG om één te worden met andere kerken van God?Wij hebben op dit moment geen plannen om één te worden met andere kerken van God. Momenteel schijnt er zoveel verdeeldheid te bestaan binnen elk van de andere kerken dat het niet verstandig zou zijn om deel uit te gaan maken van zo'n verdeeldheid. We hebben open communicatielijnen en vriendelijke relaties in stand gehouden met leden en functionarissen binnen andere kerken. Het is ons beleid tegen niemand van hen te prediken en geen leden onder hun leden te werven. Daar we geloven dat God Zelf de kerk voor Zijn eigen doeleinden verstrooide, geloven we ook dat Hij haar zal herenigen als de tijd daartoe naar Zijn wil rijp is.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)