Vraag: Wat gelooft de CGG betreffende de Hebreeuwse kalender?Na een intensieve studie over dit onderwerp hebben we besloten geen wezenlijke veranderingen aan te brengen in onze benadering van de Hebreeuwse kalender. De meest opvallende conclusie die we trokken is, dat de Bijbel, terwijl hij wel aanwijzingen geeft over elementen van een kalender, niet genoeg informatie geeft om er een op te stellen. De Bijbel, onze enige betrouwbare bron, geeft ons gewoonweg niet de antwoorden op alle vragen over de "bijbelse" kalender! We hebben dus besloten aan te houden wat aan de kerk werd geopenbaard door Herbert Armstrong en Romeinen 3:2: "... hun [de Joden] zijn de woorden Gods toevertrouwd." We hebben dit deels gedaan omdat we niet kunnen ontkennen dat God het werk verricht door Herbert Armstrong zegende terwijl hij die kalender volgde. Wij zullen daarom de Hebreeuwse kalender volgen, met zijn wiskundige berekeningen en zijn uitstelregels, tenzij er werkelijk overtuigend bewijs voor het tegendeel ter beschikking komt.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)