Vraag: Wat gelooft de CGG betreffende het houden van verjaardagen?Er staat in de Bijbel geen uitspraak betreffende verjaardagen in de zin van: "Aldus zegt de Heer ...", maar als we de Bijbel over dit onderwerp bestuderen, komen er twee belangrijke punten naar voren. Ten eerste, de bijbelse voorbeelden van het houden van verjaardagen zijn negatief (zie Genesis 40:20-22; MattheĆ¼s 14:6-10). Beide gaan gepaard met executies - de dood. Ten tweede, vieringen van verjaardagen zijn fundamenteel zelfgericht doordat alle aandacht op de eigen persoon wordt gevestigd en door het "krijgen" van cadeaus en felicitaties. God daarentegen wil dat we leren geven, een uitgaande bezorgdheid hebben voor anderen, om anderen hoger te achten dan onszelf.

Het is duidelijk dat de mensen in de Bijbel hun leeftijd wisten, hetgeen erop duidt dat ze minstens het passeren van de jaren bijhielden. Daarom geloven we dat het niet verkeerd is enige aandacht aan elkaars verjaardag te geven door een kaartje of een telefoontje, waarbij de persoon wordt gefeliciteerd met het geslaagde achterliggende jaar, net zoals Herbert Armstrong bloemen naar zijn moeder stuurde. Feestjes, cadeaus en overdadige lof (in het bijzonder voor kinderen) moeten echter worden vermeden vanwege de verkeerde houdingen die daardoor worden onderwezen.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)