Vraag: Op welke dag houdt de CGG Pinksteren?Wij houden de Pinksterdag op de 50e dag volgend op de sabbat die valt tijdens de dagen der Ongezuurde Broden (zie Leviticus 23:15). Echter eens in de (gemiddeld) negen jaar doet zich een ongebruikelijk fenomeen voor. De sabbat binnen het Feest der Ongezuurde Broden valt op de laatste dag Ongezuurde Broden. In deze jaren tellen veel kerken de eerste dag Ongezuurde Broden (een zondag) als eerste dag in de telling voor Pinksteren, zelfs al valt de sabbat vanwaar zij tellen op de dag van het Pascha, welke geen deel uitmaakt van het Feest. In deze jaren tellen wij vanaf de volgende sabbat die wèl binnen het Feest der Ongezuurde Broden valt, waardoor Pinksteren één week later valt. Deze methode van tellen voor Pinksteren is in overeenstemming met al de bijbelse instructies betreffende Pinksteren, het tellen ervoor en de vereisten voor het garfoffer. Dit fenomeen vindt opnieuw in 2008 plaats.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)