Vraag: Verkondigt de CGG het evangelie aan de wereld?Dit is waarschijnlijk de allergrootste misvatting over de Church of the Great God. Wij verkondigen inderdaad het evangelie aan de wereld, maar het is niet ons hoofddoel. Vanaf haar ontstaan heeft de CGG zich geconcentreerd op het "voeden van de kudde", omdat we inzien dat we - voordat we een effectief getuigenis van God in de wereld kunnen geven en voor Hem in de wereld kunnen werken - ons geloof in en onze liefde voor God en de medebroeders moeten herbevestigen en "groeien in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus" (2 Petrus 3:18). Dit is een vorm van het evangelie verkondigen (Romeinen 1:15). Een echte christen verkondigt het evangelie op de meest effectieve manier door zijn eigen waarachtig getuigenis, dat wil zeggen door zijn voorbeeld.

Desondanks zullen we, als God de deur voor ons opent om op grotere schaal een getuigenis te zijn voor de onbekeerde wereld, of dat nu middels radio, televisie of een ander medium zal zijn, er zeker door gaan. Op dit moment - grotendeels wegens het kleine aantal mensen waarmee we zijn en de beperkte fondsen - bestaat ons belangrijkste middel om het evangelie aan de wereld te verkondigen uit onze verschillende websites, die internationaal toegankelijk zijn. Ondanks onze beperkte middelen verzenden we het tijdschrift Forerunner en bandjes met preken naar 35 landen, uiteenlopend van Australiƫ tot Zambia! Met het groeien van onze aanwezigheid op het internet hopen we dat onze bekendheid in alle landen toeneemt en te voorzien in het goede nieuws van Gods Koninkrijk aan de gehele wereld.Terug naar de Index

 
Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)